Представяме Ви ново поколение на полимерно покритие на базата на органични материали, които се разграждат естествено във времето.
За разлика от други специализирани торове на пазара при нас няма химическо взаимодействие с микроорганизмите на почвата и следователно е безопасно за живота на почвата. Полимерното покритие действа като надеждна мембрана, която капсулира минералните хранителни вещества и предпазва корените от изгаряне. Покритието предотвратява извличането или изпарението на хранителните вещества и ги освобождава във времето и по модела, синхронизиран с хранителните изисквания на културата.
Всички формули са разработени в специфичните N (азот), Р (фосфор) и К (калиев) комбинация и модел на освобождаване, за да отговарят на основните хранителни нужди на растенията по време на вегетация.
Дълголетието на продукта е повлияно единствено от температурата на почвата по време на периода на прилагане, а не от други фактори като дъжд, напояване, състава на почвата, рН на почвата и бактериалния живот. Колкото по-висока е температурата, толкова по-бързо капсулата освобождава хранителните вещества. Когато температурата е по-ниска, освобождаването се забавя и процесът на освобождаване на хранителните вещества продължава по-дълго.
В зависимост от дизайна на продукта, хранителните вещества се освобождават за период от 2 до 18 месеца. Периодът на освобождаване е предвидим, няма загуба на хранителни вещества.

Tайната на покритието

Технологията за контролирано освобождаване на на ALFA COATED е на основата на кожух от полиуретан. Полимерна молекула, която обгражда и защитава уреята, като освобождава постепенно азот(N) в съответствие с нуждите на растенията.

Спецификации на капсулирания азот

  • Размер на гранулата: 2,8-3,2 mm
  • Цвят: слонова кост
  • Капсулиран азот: 100%

Продължителност на действие

Продължителността на разграждането на капсулата зависи от почвената температура, показана по долу:

Почвена температура

15°C

20°C

30°C

Месеци

4

3

2Механизъм на контролирано освобождаване!
Продуктите ALFA COATED съдържат Азот (N) в различни форми (амиден и нитратен) в зависимост от продукта, който осигурява балансирано хранене в най-подходяща форма за растенията.